Leden

We zijn een dynamisch team dat evenement organiseert met als doel fondsen in te zamelen om kinderen die zich (tijdelijk) in moeilijke situaties bevinden te helpen. Tijdens onze vergaderingen (elke 2de en 4de donderdag van de maand) bespreken we niet alleen de organisatie van de acties maar ontvangen we ook gasten die hun sociaal doel verder komen toelichten.

Ook vriendschap is een van de pijlers van Kiwanis. We organiseren daarvoor regelmatig activiteiten: nieuwjaarsdiner, teambuilding, uitstappen ...

Bestuur

Monique Van Eyck

Voorzitter

Fabienne Verluyten

Secretaris

Isabelle Rigaux

Penningmeester

Cathy An Callaert

Past voorzitter

Leden

Mireille Vetters
Kristine Vanonkelen
Margot 't Hart
Anne Roeckens
Diane Cappuyns
Vicky Folens
Liesbeth Decourt